Etiket arşivi: fitness antrenörlük kursu 2014

fitness antrenörlük kursu

1.KADEME VÜCÜT GELİŞTİRME FİTNESS ANTRENÖRLÜK KURSU
15 – 26 Şubat 2013 tarhileri arasında Edirne ilinde 1. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenör Kursu açılacaktır

15 – 26 Şubat 2013
Antrenörlük Kursuna Katılacak Olan Kişilerde Aranılacak
Şartlar:
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Milli Sporcularda tahsil
aranmaz.
2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl
sağlığı ile malül,
engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel
engelli olmamak
3. En az 18 yaşını doldurmak
4. Taksirli suçlar ile kısa
süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş
veya aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
6 aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık
gibi
yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu
ve
uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma,
kullanmak için
satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan
veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal
edinme suçlarından hükümlü bulunma-
mak
5. 7.1.1993 tarihli ve 21458
sayılı Resmi Gazate de yayımlanan Spor Genel Müdür-
lüğü Amatör spor dalları
ceza yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin
veya ceza
talimatlarına göre son 3 yıl içinde olmak kaydıyla; 1 defada 6 aydan faz-
la
veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak
Kursa
Katılacak Olan Kursiyerlerin
Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin kesin
kayıtlarının yapılabilmesi için istenilen
ve yapılması gerekenler sırası ile
aşağıda verilmiştir.
1. Federasyonumuzun Garanti Bankası Ankara Anafartalar
Şubesindeki
TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına 1000 TL
kurs
ücretini yatırmalıdır.
2. Banka ödendi belgesinin üzerine ayrıca
tükenmez kalemle “kursiyer adını -
soyadını, kursa katıldığı ilin adını,
katıldığı kursun kademesini” yazdıktan sonra
banka dekontunu Federasyonun 0
312 310 49 05 numaralı faksına gönderme-
lidirler.
Faks gönderildikten
hemen sonra, 0 312 312 72 09 numaralı telefondan faksın
ulaşıp ulaşmadığı ile
ilgili teyit alınması zorunludur. Gönderdiğiniz faks Federas-
yonumuza
ulaşınca kesin kaydınız yapılmış olacak kurs yeri ve ders programı da-
ha
sonra internet sitemizde duyurulacaktır.
Kursiyerlerin aşağıda istenilen
evrakları, kursun ilk günü kurs sorumlusuna ver-
meleri
gerekmektedir.
Kursiyerlerden İstenilen Belgeler:
1. 3 adet vesikalık
fotoğraf (4.5 * 6 cm boyutunda ve son 6 ay içerisinde çekilmiş
olan)
2. En
az lise ve dengi okul diplomasının aslı ve onaysız fotokopisi, yeni
mezunlar
çıkış belgesi ile müracaat edebilirler.
3. Nüfus cüzdanının önlü
arkalı fotokopisi
4. Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak
olan cezalı olmadığına
dair yazı
5. Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden
veya sağlık ocaklarınan)
6. Savcılık iyi hal kağıdı
7. Kurs ücreti
ödendiğine dair banka dekontu
Besyo Mezunları ve Antrenör Belgesi
Olanlar:
1. Temel eğitim derslerinden sorumlu olmadığına dair belge
2.
Temel eğitim derslerinde nsorumlu olmayan Besyo mezunları ve diğer
Fede-
rasyonlardan 1. Kademe veya daha üst kademe antrenörlük belgesi
bulunanlar.
Belgelerinin asıllarını ve onaysız fotokopilerini, yanlarında
getirerek federayonu-
muz web sitesinde yayınlanan kurs programına göre
istenilen belgelerle birlikte
kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Diğer federasyonların düzen-
lemiş olduğu kurslara katılan ve o kurstan
alınan Temel Eğitim ders saatlerinin
federasyonumuz kurs ders saatleriyle
aynı olması zorunludur.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi
Federasyonu
EDİRNE